radiacja adaptacyjna

radiacja adaptacyjna – ewolucyjny proces różnicowania się grupy systematycznej na liczne mniejsze jednostki zajmujące rozmaite nisze ekologiczne i odmienne pod względem anatomicznym oraz fizjologicznym. Jest to zgodne z założeniem, że adaptacje pozwalały zajmować wolne nisze ekologiczne w bioceno­zach. Zatem w wyniku radiacji adaptacyjnej z jednolitej grupy wyjściowej (zwykle gatunku) powstaje wiele innych, przystosowanych do życia w różnych środowiskach. Przykłady: różnicowanie się ssaków po wymarciu dinozaurów, zięby Darwina.

Kurs: Ewolucjonizm (5.5.)