rafidy

rafidykryształy szczawianu wapnia w wakuolach komórek roślinnych. Mają kształt igieł złożonych w charakterystyczne pęczki. Występują powszechnie w komórkach roślin wyższych.

Funkcje:

  • regulowanie poziomu wapnia w komórkach roślinnych,
  • ułatwienie wnikania toksyn do organizmów roślinożerców (uszkadzanie skóry).

por. druzy

Kurs: Cytologia (11.4.) (liceum 3-letnie)

Kurs: Cytologia (11.4.) (liceum 4-letnie)