rafinoza

rafinozaoligosacharyd (ściślej trisacharyd) zbudowany z glukozy, fruktozy i galaktozy o wzorze sumarycznym C18H32O16. Rozpuszcza się w wodzie. Występuje w wielu roślinach, np. w nasionach fasoli i grochu, a w małych ilościach także w burakach cukrowych i soi.
Naszym zdaniem w szkole średniej jest to raczej ciekawostka (chociaż rafinoza ma spore znaczenie dla zdrowia człowieka).