ramka odczytu

ramka odczytu – w matrycowym RNA triplet rybonukleotydów wykorzystywany przez maszy­nerię translacyjną w czasie syntezy polipeptydów.