reagent

reagentkażda substancja biorąca udział w reakcji chemicznej, a więc zarówno substrat, produkt przejściowy, jak i produkt (przejściowy i końcowy).

Przykład: woda w fotosyntezie.

syn. substancja reagująca

Uwaga: definicja ta nie obejmuje katalizatorów.