reakcja dehydratacji

reakcja dehydratacji – reakcja chemiczna, w któ­rej dwie cząsteczki, łącząc się kowalencyjnie, powodują wydzielenie cząsteczki wody.