reakcja egzoergiczna

reakcja egzoergiczna – reakcja chemiczna, która zachodzi z uwolnieniem energii swobodnej. Oznacza to, że jej produkty mają niższą energię swobodną niż substraty (ujemną wartość zapisujemy: -ΔG). Reakcje egzoergiczne określa się jako spontaniczne (samorzutne), co nie oznacza, że zachodzą one natychmiastowo lub szybko (por. energia aktywacji).

Kurs: Metabolizm (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (1.2.) (4-letnie liceum)