reakcja endoergiczna

reakcja endoergiczna – reakcja chemiczna, która zachodzi z pochłonięciem energii swobodnej. Oznacza to, że jej produkty mają wyższą energię swobodną niż substraty (dodatnią wartość zapisujemy: +ΔG). Reakcje endoergiczne nie są spontaniczne (samorzutne).

Z punktu widzenia termodynamiki jest odwrotnością reakcji egzoergicznej.

Kurs: Metabolizm (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (1.2.) (4-letnie liceum)