reakcja korowa

reakcja korowa – egzocytoza enzymów i innych makrocząsteczek z ziaren korowych w cytoplazmie komórki jajowej w czasie zapłodnie­nia. Prowadzi do uformowania błony zapłod­nienia.