reakcja redoks

reakcja redoks – reakcja chemiczna, w której następuje całkowite lub częściowe przeniesienie jednego lub więcej elektronów z jednego reagenta na inny. Skrót od utleniania-redukcji.

Kurs: Metabolizm (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (3.3.) (4-letnie liceum)