reakcje świetlne

reakcje świetlne – reakcje pierwszej z dwóch głównych faz fotosyntezy (poprzedzające cykl Calvina-Bensona). Reakcje te odbywają się na błonie tylakoidów chloroplastów lub na błonach niektó­rych prokariontów i przekształcają energię słoneczną w energię chemiczną ATP i NADPH, uwalniając tlen.