reaktywne formy tlenu

reaktywne formy tlenu – reaktywne związki chemiczne zawierające tlen (o dużej aktywności w reakcjach chemicznych). Odgrywają istotną rolę w metabolizmie i starzeniu się organizmów żywych. Są normalnym produktem metabolizmu, ale ich poziom rośnie w środowisku pod wpływem pewnych niekorzystnych czynników, np. promieniowania UV. Wówczas są szkodliwe dla organizmów.

(często używany skrót: ROS, od ang. reactive oxygen species)

Przykłady RFT, które są rodnikami (mają atomy tlenu z niesparowanym elektronem): anionorodnik ponadtlenkowy O2(e)−, rodnik wodoronadtlenkowy HO2(e).

Przykłady RFT, które nie są rodnikami: tlen singletowy (atomowy) 1O2 i substancje mające wiązania O−O (ozon O3, nadtlenek wodoru H2O2).