receptor antygenowy

receptor antygenowy – ogólne określenie dla po­wierzchniowego białka zlokalizowanego na limfocytach B lub T, które łączy się z antyge­nem, inicjując nabytą odpowiedź immunolo­giczną. Receptor antygenowy na limfocytach B jest nazywany receptorem limfocytów B, a receptor antygenowy na komórkach T jest nazywany receptorem limfocytów T.