receptor elektromagnetyczny

receptor elektromagnetyczny – receptor energii elektromagnetycznej takiej, jak światło wi­dzialne, elektryczność czy magnetyzm.