receptor limfocytów T

receptor limfocytów T – receptor antygenowy w limfocytach T. Cząsteczka zanurzona w błonie, składająca się z jednego łańcucha alfa i jed­nego łańcucha beta połączonych mostkiem disiarczkowym i zawierająca jedno miejsce wią­zania antygenu.