receptor limfocytu B

receptor limfocytu B – receptor antygenowy lim­focytów B: Y-kształtna, związana z błoną czą­steczka składająca się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch lekkich połączo­nych mostkami disiarczkowymi i zawierająca dwa miejsca wiązania antygenu.