receptor Toll-podobny

receptor Toll-podobny (TLR) – receptor błonowy fagocytujących białych krwinek, który rozpo­znaje fragmenty cząsteczek charakterystycz­nych dla pewnych grup patogenów.

Dla olimpijczyków.