receptor

receptor – narząd, komórka lub struktura w komórce, która odpowiada na specyficzne bodźce ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu.

Cechy receptorów, które są narządami lub komórkami:

1. Swoistość – możliwość reagowanie receptora na wybrany rodzaj bodźca (por. jednak nocyreceptory),

2. Próg pobudliwości – najmniejsza zmiana energii, która wyzwala potencjał generujący receptora,

3. Adaptacja – zanik odpowiedzi na bodziec o stałej energii.

Kurs: Fizjologia zwierząt (7.4.)

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (6.2.)