redukcja

redukcja – dwa znaczenia:

1. w reakcji chemicznej dodanie elektronów do substancji. W trakcie redukcji atom substancji lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Ważne: każdej redukcji musi towarzyszyć utlenienie. Łącznie takie procesy nazywa się więc reakcjami redoks.

2. druga z trzech faz cyklu Calvina, w której 3-fosfoglicerynian ulega przekształceniu do aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Związek ten może zostać przekształcony do heksoz (glukozy).