reduktor

reduktor – donor (dostarczyciel) elektronów w reakcji redoks.

Reagujące reduktory zwiększają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego zmniejszenie w pozostałych produktach reakcji.