regeneracja

regeneracja – dwa znaczenia:

1. odtworzenie przez roślinę i zwierzę utraconej lub uszkodzonej części ciała. Dotyczyć może także pojedynczych tkanek lub komórek. 

Jako swoisty sposób rozmnażania się bezpłciowego – Kurs: Fizjologia zwierząt (9.3.)

2. ostatnia z trzech faz cyklu Calvina, w której z cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego zostaje odtworzony akceptor CO2 – rybulozo-1,5-bisfosforan.

Kurs: Metabolizm (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (8.4.) (4-letnie liceum)