reguła tolerancji

reguła tolerancji – elastyczność w two­rzeniu par zasad azotowych/parowaniu zasad, w której nukleotyd na końcu 5′ antykodonu tRNA może utworzyć wiązania wodorowe z więcej niż jed­nym rodzajem zasady w trzeciej pozycji (ko­niec 3′) kodonu.