regulacja allosteryczna

regulacja allosteryczna – przyłączanie się cząsteczki chemicznej (regulatora allosterycznego) do białka w określonym miejscu, zmieniające powinowactwo chemiczne tego białka do innych cząsteczek. Dobrym przykładem efektu allosterycznego odgrywającego istotną rolę w regulacji aktywności enzymatycznej jest inhibicja allosteryczna. Przyłączenie się inhibitora allosterycznego do miejsca innego niż miejsce aktywne, obniża aktywność katalityczną enzymu w wyniku zmiany jego konformacji (zmniejsza się powinowactwo do substratu). Innym przykładem jest zmiana powinowactwa białek transportowych do ich ładunku.

por. także allosteryczność

(od gr. allos – inny, stereós – przestrzeń)

Uwaga: regulacją allosteryczną nie jest łączenie cząsteczki z miejscem aktywnym enzymu.

Kurs: Metabolizm (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (2.6.) (4-letnie liceum)