reintrodukcja

reintrodukcja – w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin. Jest środkiem (ostatnim “etapem”) restytucji gatunku, czyli odbudowania jego populacji.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)