rekombinacja genetyczna

rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy. U eukariontów jest skutkiem: niezależnej segregacji genów, crossing-over (zjawisko zachodzi podczas profazy I mejozy), a także losowego łączenia się gamet. W komórkach bakterii rekombinacja towarzyszy procesom transdukcji i transformacji.

Ważne: rekombinacja nie zwiększa puli genowej gatunku!

Także – ogólny termin opisujący wytwarzanie potomstwa o określonej kombinacji cech, która różni się od kombinacji występującej u każdego z rodziców