renina

renina – proteolityczny enzym wytwarzany przez aparat przykłębuszkowy nerek. Jako enzym, element układu: renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), przekształca nieczynny prekursor w angiotensynę. Działanie reniny skutkuje podniesieniem ciśnienia tętniczego krwi. 

Uwaga: renina jest jednocześnie hormonem, ale zagadnienie to nie jest omawiane w szkole średniej.

Kurs: Człowiek – układ wydalniczy (2.6.)