replikacja DNA

− proces, w którym podwójna helisa DNA ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA lub kopiowania DNA).

Por. replikacja semikonserwatywna

Kurs: Genetyka (od 3.1.)