represor

represor – w genetyce białko, które hamuje transkrypcję genu. U prokariontów represor wiąże się z DNA w promotorze albo niedaleko niego. 

Uwaga: u eukariontów represory mogą się wiązać do elementów kontrolnych we wzmacniaczach, do aktywatorów lub innych białek, które uniemożliwiają aktywatorom związanie się z DNA. To zagadnienia dla olimpijczyków.