retikulum sarkoplazmatyczne

retikulum sarkoplazmatyczne – wyspecjalizowane retikulum endoplazmatyczne, które reguluje stężenie wapnia w cytozolu komórek mięśniowych.