retinal

retinal – barwnik absorbujący światło w pręcikach siatkówki kręgowców. Organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów, który ma sprzężone wiązania podwójne, występujący w dwóch formach izomerycznych: cis (11-cis-retinal jest formą wrażliwą na światło) i trans (forma niewrażliwa). Pochodna witaminy A.

Por. rodopsyna

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (6.6.) (proces widzenia)