retrakcja

retrakcja – termin niosący w sobie pojęcie „ściągania”, retraktem nazywa się wynik retrakcji. W medycynie funkcjonuje określenie: retrakcja skrzepu proces jego obkurczania w wyniku konsolidacji agregatów płytkowych przez fibrynę i czynność białek kurczliwych płytek krwi. Powoduje wyciśnięcie surowicy ze skrzepu.

Kurs: Człowiek – krążenie i odporność (4.2. – analiza podstawowa) (4.3. – analiza poszerzona)