rezerwat biosfery

rezerwat biosfery (RB) – wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze, utworzony w ramach programu UNESCO MAB. Rezerwaty te są tworzone, aby pokazywać zrównoważony związek człowieka z biosferą. Każdy rezerwat biosfery obejmuje mozaikę ekosystemów reprezentatywnych dla głównych biomów danego kraju.

W czerwcu 2010 było 564 rezerwatów biosfery w 109 krajach, z tego 10 w Polsce.

(ang. biosphere reserve)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)