rodopsyna

rodopsyna – światłoczuły barwnik wzrokowy składający się z retinalu i opsyny. Występuje w pręcikach oka kręgowców (także człowieka) oraz w oku stawonogów i głowonogów. Kiedy rodopsyna absorbuje światło, retinal zmienia konformację (z trans na cis) i oddysocjowuje od opsyny co inicjuje pobudzenie komórek światłoczułych. Rodoposyna jest ekstremalnie czuła – do pobudzenia cząsteczki wystarczy pojedynczy foton, m.in. stąd umożliwia widzenie w ciemności.

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (6.6.)

Dla zainteresowanych: maksimum absorpcji rodopsyny przepada na fale długości ok. 497 nm. Wartość ta oraz pełny zakres absorpcji rodopsyny są prawie takie same jak zakres wrażliwości oka człowieka w ciemności (w tzw. świetle przytłumionym).