rogówka

rogówka – przejrzysta przednia część twardówki, która umożliwia wnikanie światła do wnętrza oka kręgowców. Także przejrzysta część oka bezkręgowców.