rośliny C3

rośliny C3 – rośliny przeprowadzające reakcje cyklu Calvina-Bensona jako początkowego etapu włączania CO2 do materii organicznej. U takich roślin pierwszymi stałymi produktami fotosyntezy są cząsteczki trójwęglowe (kwas 3-fosfoglicerynowy, aldehyd 3-fosfoglicerynowy).