rośliny CAM

rośliny CAM – rośliny, które prowadzą szczególnie oszczędną gospodarkę wodną, m.in. gruboszowate oraz ananas. Przeprowadzają szczególny rodzaj fotosyntezy tlenowej.

Por. fotosynteza CAM

(CAM od ang. crassulacean acid metabolism)

Kurs: Metabolizm (8.8.) (3-letnie liceum)