rośliny dnia długiego

rośliny dnia długiego – rośliny, które kwitną tylko wtedy, kiedy czas oświetlenia jest dłuższy od pewnej wartości krytycznej (zwykle późną wiosną i wczesnym latem).

Możesz zetknąć się z popularnym skrótem: RDD.

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (4-letnie liceum)