rośliny dnia krótkiego

rośliny dnia krótkiego – rośliny, które kwitną tylko wtedy, kiedy okres ciemności (długość nocy) jest dłuższy od pewnej wartości krytycznej (zwykle późnym latem, jesienią lub zimą).

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (4.6.) (4-letnie liceum)