rośliny naczyniowe

rośliny naczyniowe – rośliny mające w pełni rozwinięte tkanki przewodzące. Rośliny naczyniowe to wszystkie współczesne gatunki roślin lądowych z wyjątkiem mchów, wątrobowców i glewików.

Ściślej mówiąc cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, czyli tkanki naczyniowej.