rośliny pierwotnie wodne

rośliny pierwotnie wodne – ze względu na niewielkie różnice i ważne cechy wspólne zaliczane są do roślin pierwotnie wodnych, ale z roślinami lądowymi spokrewnione są tylko zielenice!

Zielenice: chlorofile a oraz b, materiał zapasowy – skrobia, ściana kom. – celuloza + pektyny (od zewnątrz), wici: 2-4 równej długości, błony chloroplastów: 2, tylakoidy gran tworzą grupy.

Krasnorosty: chlorofile a oraz d + fikoerytryna + fikocyjanina, materiał zapasowy – skrobia krasnorostowa, ściana kom. – celuloza + pektyny, wici: brak (także w kom. rozrodczych)!, błony chloroplastów: 2 lub 3, tylakoidy gran występują pojedynczo, występują fikobilisomy (dwie ostatnie to cechy prymitywne).

Podstawowe informacje w kursie:

Rośliny (1.2.) (3-letnie liceum)

Rośliny (1.2.) (4-letnie liceum)