równowaga chemiczna

równowaga chemiczna – stan reakcji chemicznej, w którym szybkość reakcji zachodzącej równa się szybkości reakcji odwrotnej. W stanie równowagi względne stężenia produktów i substratów nie zmieniają się.

Krótko: stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach.