rozładunek łyka

rozładunek łykatransport produktów fotosyntezy z łyka do komórek miejsc akceptorowych. Najczęściej następuje w korzeniu, ale nie jest reguła (np. następuje w niektórych owocach i liściach spichrzowych).

Uwaga: miejsca akceptorowe moglibyśmy nazwać miejscami wykorzystania.