rozmnażanie się płciowe

rozmnażanie się płciowe – rozmnażanie z udziałem gamet. Rodzaj rozmnażania się występującego powszechnie u roślin, protistów, zwierząt i grzybów. Najczęściej dwoje różnej płci rodziców daje potomstwo cechujące się unikalną kombinację genów.