różnicowanie komórek

różnicowanie komórek – proces zmian strukturalnych i czynnościowych komórek prowadzący do przekształcenia komórek nie zróżnicowanych lub słabo zróżnicowanych o wyższym potencjale rozwojowym w bardziej zróżnicowane, wyspecjalizowane komórki o niższym potencjale rozwojowym. Zachodzi w embriogenezie roślin i zwierząt oraz podczas histogenezy i regeneracji.