różnorodność biologiczna

różnorodność biologiczna – zgodnie z międzynarodowymi konwencjami zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, słodkowodnych i morskich oraz zróżnicowanie zespołów ekologicznych, których częścią są te organizmy.