różnozarodnikowość

różnozarodnikowość – wytwarzanie dwóch rodzajów zarodników: męskich mikrospor (powstających w mikrosporangiach) i żeńskich makrospor (powstających w makrosporangiach). Z mikrospor rozwijają się gametofity męskie, z makrospor – gametofity żeńskie.