rozporządzenie UE

rozporządzenie UE – rodzaj dokumentu procedowanego w Unii Europejskiej (UE). W odróżnieniu od dyrektywy rozporządzenie jest aktem prawnym o najszerszym zasięgu i obowiązuje we wszystkich państwach UE (wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich). 

Por. także dyrektywa UE

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)