rozprzestrzenianie

rozprzestrzenianie – proces przemieszczania się organizmów w stosunku do obszaru zajętego przez populację lub poza organizm macierzysty. U roślin głównym sposobem dyspersji jest rozsiewanie diaspor.

Dyspersję ograniczają czynniki geograficzne (np. izolacja na wyspach środowiskowych) oraz bariery topograficzne, naturalne i pochodzenia antropogenicznego (rzeki, pasma górskie, autostrady).

Uwaga: w ramach ochrony przyrody tworzone są korytarze ekologiczne, umożliwiające dyspersję zwierząt i roślin.

(łac. dispersio – rozproszenie)