rozrodczość maksymalna

rozrodczość maksymalna – potencjalna, czyli maksymalną możliwość rozrodczości populacji lub organizmu w optymalnych warunkach środowiska.

Uwaga: ten rodzaj rozrodczości praktycznie nie występuje w przyrodzie, ponieważ prawie zawsze rozrodczość ograniczają czynniki ekologiczne.

Por. rozrodczość rzeczywista

Kurs: Ekologia (2.4.)