rozrodczość rzeczywista

rozrodczość rzeczywista – rozrodczość z uwzględnieniem oporu środowiska, np. wynikającego z deficytu pokarmu.

Por. rozrodczość maksymalna

Kurs: Ekologia (2.4.)